Účetnictví online

Účetní služby

Vedení účetnictví a daňové evidence

 • zpracování a zaúčtování veškerých účetních dokladů
 • vedení příjmů a výdajů
 • zpracování a podání daně z přidané hodnoty
 • vedení majetku
 • vedení pokladní knihy
 • přípravy platebních příkazů
 • příprava a sestavení účetních závěrek
 • zpracování reportů
 • daňové přiznání

Mzdová agenda

 • kompletní zpracování mezd
 • komunikace s úřady (ZP a ČSSZ)
 • přihlášení a odhlášení zaměstnanců
 • zpracování evidenčních listů důchodového pojištění

JAK PRACUJEME:

 • Pro-klientský přístup – klademe důraz na osobní vazbu mezi podnikatelem a účetní. Každý náš klient má přiřazenou odpovědnou osobu, která mu zpracovává účetnictví a účetní výkazy a může se na tuto osobu kdykoliv obrátit.
 • Kvalita účetních výkazů – Zaručujeme, že účetní výkazy jsou zpracovány systematicky v souladu s účetními standardy a na základě Vašich požadavků.
 • Informační funkce účetnictví – klademe důraz na informační funkci účetnictví ve vztahu k interním uživatelům a manažerům. Na naše účetní služby navazují další služby v oblasti ekonomiky firmy. Po zpracování účetnictví a dat je možné tedy zpracovat ekonomické analýzy, hodnocení výkonů apod.
 • Digitální účetnictví – naše společnost je plně digitalizovaná na úrovni 21. století. Klientům tak nabízíme možnost on-line předávání účetních dokladů a on-line náhled na účetní doklady. Pro tyto služby využíváme unikátního nástroje Digišanon

Ceník účetních služeb ke stažení v PDF:


Pokud máte předběžný zájem o naše služby, vyplňte tento stručný on-line formulář: