Účetnictví online

NABÍZENÉ SLUŽBY

Účetní služby

Vedení účetnictví a daňové evidence
 • zpracování a zaúčtování veškerých účetních dokladů
 • vedení příjmů a výdajů
 • zpracování a podání daně z přidané hodnoty
 • vedení majetku
 • vedení pokladní knihy
 • přípravy platebních příkazů
 • příprava a sestavení účetních závěrek
 • zpracování reportů
Mzdová agenda
 • kompletní zpracování mezd
 • komunikace s úřady (ZP a ČSSZ)
 • přihlášení a odhlášení zaměstnanců
 • zpracování evidenčních listů důchodového pojištění

Ekonomické poradenství

Vnitropodnikové a odpovědnostní účetnictví
 • Návrh a optimalizaci střediskové a odpovědnostní struktury firmy
Kalkulační systém
 • Návrh kalkulačního systému
 • Aplikace systémů plánování a rozpočetnictví
Systémy měření výkonnosti
 • Vytvoření systému KPI

KLÍČOVÁ FAKTA

1.

Na co se specializujeme?

Zaměřujeme se na moderní on-line účetní služby, vycházející ze znalosti ekonomického prostředí firmy a přizpůsobené klientům. Dále také na tvorbu ekonomických a controllingových systémů sloužících k efektivnímu rozhodování a řízení firmy.

2.

Jak pracujeme?

Klademe důraz na osobní vazby s klienty a služby „na míru“.

3.

V čem se odlišujeme?

Neprodáváme standardizované softwarové systémy, ani anonymní automatizované účetní služby, ale uplatňujeme řešení šitá na míru konkrétním klientům.