poradenství v oblasti řízení nákladů a výkonnosti

Optimalizace kalkula
ního systému

 • Návrh kalkulačního systému
 • Kalkulace režijních přirážek
 • Návrh struktury kalkulačního vzorce

Procesní Yízení náklado ABC/M

 • Activity - Based Costing
 • Target costing
 • Life - cycle costing

Systémy plánování a rozpo
etnictví

 • Ekonomická struktura firmy
 • Aplikace systémů plánování
  a rozpočetnictví
 • Systémy měření výkonnosti

zápatí
           homepage | o nás | produkty a služby | reference | kontakt |

           OPTIMICON logo
           OPTIMICON, s. r. o.
, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín

           © 2012-2018 Všechna práva vyhrazena HodaDesign | www.hoda.cz
           Search powered by Google™.